Home Artykuły Protest do KRRiT Stowarzyszenie
Protest do KRRiT Stowarzyszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez „Ludzie Jana Pawła II”   

Wałbrzych 10.03.2012r.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Departament Prezydialny KRRiT
Wydział Skarg i Wniosków
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 WARSZAWA

Protest Stowarzyszenia „Ludzie Jana Pawła II” z siedzibą w Wałbrzychu w sprawie nieprzyznania nadawcy społecznemu TV Trwam miejsca na tzw. multipleksie cyfrowym, w ramach krajowego programu bezpłatnej cyfryzacji naziemnej.

Stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II” wyraża sprzeciw wobec nieprzyznania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji miejsca na multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej dla Katolickiej Telewizji Trwam.

Telewizja Trwam jest nadawcą społecznym i adresuje swój przekaz do całej społeczności, a w szczególności do katolików. Według badania CBOS z listopada 2011r. 95% mieszkańców Polski deklaruje się jako katolicy, a 92% osób uważa się za osoby wierzące. Multipleks cyfrowej telewizji naziemnej jest dobrem narodowym i miejsca do nadawania na nim nie powinny być ograniczane dla tak dużej ilości widzów, do jakich może dotrzeć Telewizja Trwam. Już dziś dociera ona do osób najbardziej potrzebujących, czyli: biednych, samotnych, chorych i cierpiących, a także do ludzi zagrożonym wykluczeniem społecznym. TV Trwam dociera także do dużej ilości dzieci i młodzieży przekazując im wartości katolickie jak i patriotyczne.

W tak dużym zubożeniu naszego społeczeństwa uniemożliwienie dostępu, w ramach opłaty abonamentowej, do odbioru programów Katolickiej Telewizji Trwam powoduje, że katolicy zostają pozbawieni możliwości oglądania tej telewizji, czują się także dyskryminowani przez organ państwowy, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Sama odmowna decyzja jest bardzo kontrowersyjna i niezrozumiała, gdyż koncesję na nadawanie programów na multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej otrzymały podmioty, które w ostatnich latach wykazywały straty ze swojej działalności, a co za tym idzie, nie są podmiotami wiarygodnymi zapewniającymi prawidłowe wykonanie działań objętych koncesją.

Stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II” solidaryzuje się z mieszkańcami Wałbrzycha, którzy pragną korzystać w ramach abonamentu do bezpłatnego dostępu do programów TV Trwam, która przekazuje na bieżąco treść z życia Kościoła, wydarzenia na świecie i w Polsce.

Decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o odmowie przyznania miejsca na multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej dla Telewizji Trwam narusza zasadę sprawiedliwości społecznej. Wyrażamy opinię, że zostało naruszone Prawo Konstytucyjne wolości obywateli powołując się na art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej:

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Eliminowanie Telewizji Trwam z grona nadawców naziemnej telewizji cyfrowej jest zaprzeczeniem fundamentalnych zasad państwa demokratycznego - wolności słowa, pluralizmu poglądów, swobody ich głoszenia i równego dla wszystkich podmiotów dostępu do środków technicznych zapewniających możliwość prezentowania tych poglądów społeczeństwu. Wolność słowa i społeczna misja mediów jest wielkim dorobkiem polskich przemian i demokracji, która została okupiona cierpieniem i krwią wielu Polaków.

Zarząd Stowarzyszenia

„Ludzie Jana Pawła II”

Do wiadomości:

1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

2. Telewizja Trwam

3. Ordynariusz Diecezji Świdnickiej J.E. Ks. Biskup Ignacy Dec

4. a/a